vietnam hanoi hochiminh lifestyle photographer photography binhdang s 1

Lifestyle product photography for Japanese brand

Over the past 2 months, I have shot for lifestyle product photography projects of Inoac Living.…


Industrial Photography Vietnam Asia Binh Dang Photographer Editorial 2

Industrial Photography - Vietnam Aluminum Factory

Industrial photography is a specialized field of photography which makes it possible for businesses to communicate with…


vietnam corporate portrait fimg

Corporate Portrait Photography in Vietnam

The corporate portrait is always an interesting subject.…


Sách ảnh Until Death Do Us Part Photography

Sách ảnh hay Until Death Do Us Part - Thomas Sauvin

Sách ảnh hay Until Death Do Us Part của Thomas Sauvin: Nhà sưu tập, giám tuyển nhiếp ảnh người Pháp sống và làm việc…


food photography vietnam binh dang 0

Food Photography - Nhiếp ảnh thực phẩm

Food Photography (Nhiếp ảnh thực phẩm)  là một thể loại nhiếp ảnh tĩnh được sử dụng để tạo ra những bức ảnh về thực…


Vietnam Manchester City Cityzens giving young leaders

Vietnam & Manchester City: Cityzens giving young leaders

Vietnam and Manchester City have continued the third time for the long term commitment to community for young leader…


CABI Vietnam SE Asia Binh Dang Agriculture Documentary Photography Photographer Hanoi Danang HoChiminh Corporate Editorial Commerce 12

Vietnam Agriculture Assignments - CABI

Vietnam Agriculture: CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) is improving people’s lives worldwide…


lifestyle photography binh dang vietnam hanoi hochiminh photogapher 7

Ảnh Lifestyle trong Nhiếp ảnh thương mại

Ảnh Lifestyle là một thể loại nhiếp ảnh chủ yếu nhằm mục đích nắm bắt các khoảnh khắc, tình huống với chân dung / con…


hanoi vietnam fox news binh dang summit

Hanoi - Vietnam: Fox News Anchors during the summit between Donald Trump & Kim Jong Un

Hanoi - Vietnam: Last month when U.S. President Donald Trump and North Korea's Kim Jong Un met in the city for a peace…


NGO documentary photography hear the world binh dang7

Hear the World Foundation

This post is in English and Vietnamese. Scroll down to select the language you want to read. Bài viết được thực hiện…