vietnam photographer hotel resort binhdang 36

Chụp ảnh không gian nội thất luôn là một thách thức - Is photographing interior space always challenging?

This post is in Vietnamese and English. Scroll down to select the language you want to read. Bài viết được thực hiện…


ladakh india binhdang travel photography29

Ngao du trên mái nhà thế giới Ladakh

Ngao du trên mái nhà thế giới Ladakh – Ấn Độ một đất nước sở hữu những đặc tính kì dị đầy ngạc nhiên, là nơi dãy…