Faces of the North by Ragnar Axelsson 06

Những ngày ở vùng băng giá The Arctic

Từ hôm qua khi xem những hình ảnh của ông trên trang LensCulture mình đã thực sự cảm thấy quá ấn tượng bởi những khuôn…