• This post is in English and Vietnamese. Scroll down to select the language you want to read.
  • Bài viết được thực hiện bằng hai ngôn ngữ. Kéo xuống để lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn đọc.

Document Photography - Hear The World Foundation - NGO

Last month, I had an opportunity to take document photos at Rach Gia – Kien Giang province for a famous NGO (non-profit organization) in the world (Hear the World Foundation).

document photography NGO Vietnam Hear the world

Founded in 2006 by Sonova, the leading provider of hearing solutions, the Hear the World Foundation supports people, and particularly children in need with hearing loss around the world and gets involved in hearing loss prevention. Since its establishment, the non-profit Swiss foundation has supported over 90 projects in 39 countries with funding, hearing aid technology and expertise.

document photography NGO Vietnam Hear the world

In Vietnam ear medical care is insufficient. There are only 1.2 doctors per 1000 inhabitants. Together with the Global Foundation for Children with Hearing Loss the Hear, the World Foundation is building local capacity. The regional audiology centers are being added to the project and locals are being trained so that they can provide ear medical care to children with hearing loss.

Few below document photos taken in the working day. If you want to donate or find out more about the foundation, please go to the website here.

NGO - Document Photos - Hear The World Foundation

Tháng trước, tôi có cơ hội chụp ảnh tư liệu tại Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang cho một tổ chức phi chính phủ (tổ chức phi lợi nhuận) nổi tiếng trên thế giới (Hear the World Foundation).

document photography NGO Vietnam Hear the world

Được thành lập vào năm 2006 bởi Sonova, nhà cung cấp giải pháp thính giác hàng đầu, Hear the World Foundation hỗ trợ mọi người, và đặc biệt là trẻ em bị mất thính lực trên toàn thế giới và tham gia vào phòng chống mất thính giác. Kể từ khi thành lập, tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Sĩ đã hỗ trợ hơn 90 dự án tại 39 quốc gia bằng nguồn tài trợ, công nghệ trợ thính đươc vận hành bởi các chuyên gia.

document photography NGO Vietnam Hear the world

Ở Việt Nam chăm sóc y tế tai là không đủ. Chỉ có 1,2 bác sĩ trên 1000 dân cư. Cùng với Quỹ toàn cầu dành cho trẻ em khiếm thính, tổ chức Hear the World đang xây dựng năng lực địa phương. Các trung tâm đặc biệt  tại các khu vực địa phương đang được xây dựng đi kèm đội ngũ cán bộ địa phương được đào tạo để có thể tự chăm sóc y tế cho trẻ khiếm thính và người dân.

Dưới đây là một vài hình ảnh chụp trong ngày làm việc của các chuyên gia HTW. Nếu bạn muốn quyên góp hoặc tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web ở đây.